Działalność społeczna

 

 

Budując własną przyszłość pragniemy pozostawić po sobie coś jeszcze, dlatego podejmujemy  szereg działań zaangażowanych społecznie. Szukamy i staramy się wspierać ciekawe, nowatorskie i skuteczne inicjatywy w wielu dziedzinach w aspekcie zarówno pomocy charytatywnej, jak również wspieraniu sportu. Od roku 2009 wspieramy i działamy w stowarzyszeniu Pozytywnie Aktywni, które organizuje imprezy charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży, a także przyczynia się do rozwoju społeczności, w których funkcjonuje na co dzień.


W obszarach sportu wspieramy: 
UKS16 (żeńska drużyna koszykówki)
LKS Junior Szarlejka (męska drużyna piłki nożnej)

Wypełniając misję biznesu odpowiedzialnego społecznie pragniemy, aby środki, które inwestujemy w rozwój naszego otoczenia otwierały nowe możliwości i inspirowały do dalszych działań.